С помощта на:
Намерете ни и в:
  
Нови снимки
on-line Библия
глава:
от стих: до стих:
Библейски стих за деня
И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят. (...) Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петра и на другите апостоли: Какво да сторим, братя? А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за опрощение на греховете ви (...) И в същия ден се прибавиха около три хиляди души.
Деяния 2:1-41
Последни излъчвания
Нови клипове